2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЛЕКА АТЛЕТИКА И НАУКА" - 2002 г.

Петър Бонов, Йоанис Дагоглу. Нормиране на продължителните бегови натоварвания при тренировка в бягането на средни и дълги разстояния посредством теста на Конкони. PDF
Христо Стоянов, Ат. Димитров, Димитър Димитров. Възможности за усъвършенстване на техниката, бързината и специалната издръжливост в спринтовите бягания. PDF
Христо Стоянов, Ат. Димитров, Димитър Димитров. Възможности за изграждане на ефективна бегова техника с помощта на различни тренировъчни интензивности. PDF
Петър Бонов, Божидар Шишков. Изследване на някои параметри на функционалния капацитет при състезатели по десетобой. PDF
Софка Попова, Калоян Петков. Развитие на качеството бързина в условията на урока по физическо възпитание с 10 - 11 годишни ученици чрез специализирани двигателни комплекси. PDF
Благовест Георгиев. Изследване компенентите на натоварване на скоковата подготовка на София Божанова в годината на спечелване на Европейската титла за девойки Котбус '85 год. PDF
Стефани Фотис Михаел. Използването на регресионни уравнения за контрол на спортния резултат в дисциплината скок на дължина при момчета на възраст 11 - 12 години от република Гърция. PDF
Стефани Фотис Михаел. Факторна структура на спортното постижение при скок на дължина - момчена ан 11 - 12 години от Гърция. PDF
Ангел Иванов, Веселин Василев. Подбор и селекция в леката атлетика при учащи и студенти. PDF
Рашко Томов. Анализ на динамиката в резултатите от общостудентските игри по лека атлетика от 1988 до 2001 г. PDF
Софка Попова. Обзорен анализ на публикациите в спринтовите дисциплини в леката атлетика в научно-методичната литература. PDF