title2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЛЕКА АТЛЕТИКА И НАУКА" - 2003 г.

Стефан Стойков, А. Славчев, В. Фильов. Изследване изменението на силовия потенциал на квалифицирана копиехвърлячка PDF
Христо Стоянов, А. Димитров, Д. Димитров.Насоки за усъвършенстване физическите качества на бегачите на 400 м PDF
Благовест Георгиев.Скоковата тренировка основа на скоростно-силовата подготовка PDF
Йоанис Дагоглу, В. Гърков.Изследване на срочните даптивни реакции на организма в следствие прилагане на еднакви по родължителност /времетраене/ и различни по организация тренировъчни натоварвания PDF
Христо Стоянов, А. Димитров, Д. Димитров. Метаболическото обезпечаване на тренировъчния процес при развитие на темповата, спринтьорски и скоростната издръжливост PDF
Димитрина Колева, Б. Димитрова, П. Паскалев.Нива на обучение в основно ядро лека атлетика в група скокове PDF
Валентин Фильов.Дозираното скоково натоварване подход за ефикасно развиване на двигателните качества PDF
Илиас Ригас, М. Гъдев.Изследване взаимовръзките на скоростните и скоростно-силовите способности при футболисти в етапа на ранна специализация PDF
Галина Домусчиева - Роглева, М. Георгиев, А. Славчев. Влияние на вида спорт и половите различия върху целевата ориентация и възприетия мотивационен климат PDF
Петър Петров, С. Попова, Д. Колева. Изследване динамиката на рекордите при спринтовите бягания-жениPDF
Апостол Славчев, С.Миланова. Изследване теоретическата подготовка на съдиите по лека атлетика в българия PDF

НАУЧНО-МЕТОДИЧНИ СТАТИИ

Стефан Стойков, А. Славчев, В. Фильов. Моделиране на началната скорост на излитане на копието PDF
Стефани Фотис Михаел. Използване на обратните регресионни модели за определяне нормите необходими за постигането на даден резултат в скока на дължина -момчета 11 - 12 години от Гърция PDF
Апостол Славчев, Г.Иванова. Разпределение на усилията при спортното ходене на 10 км за девойки PDF
Стефан Стойков.Подготовка на системата атлет – уред за изпълнение на финалното усилие PDF
Апостол Славчев, П. Паскалев. За актуализиране на оценката на спортните постижения на кандидат-студентите за специалност треньор по “лека атлетика” в нса “васил левски” PDF
Л. Стефанов.Физиологични показатели, свързани с лекоатлетическата практика PDF
Теодорос Теодору. Тактика и кинематика на световния рекорд в гладкото бягане на 400 метра PDF