title2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЛЕКА АТЛЕТИКА И НАУКА" - 2004 г.

Димитър Димитров. Биомеханични показатели на стартовото ускорение. PDF
Златко Атанасов. Изследване влиянието на съпротивлението на въздушната среда по време на полета при скока на дължина. PDF
Теодору Теодорос, Апостол Славчев. Класификация на упражненията за специална силова подготовка при състезатели на 400 метра. PDF
Димитър Димитров. Промени в състоянието на нервно-мускулния апарат и някои психомоторни показатели след бягане на 400 метра. PDF
Пламен Нягин, Апостол Славчев. Изследване на тенденциите в развитието на препятствените бягания при децата и юношите и девойките младша възраст. PDF
Димитър Димитров. Методи за силова тренировка в бяганията на средни разстояния. PDF
Валентин Фильов, Петър Петров. Взаимовръзки на взривната и локалната сила на долни крайници с постижението в ходенето на 1000 m. PDF
Стефан Стойков, Христофорос Хараламбус. Изследване изменението на силовия потенциал при висококвалифицирани лекоатлети-хвърлячи. PDF
Мохамед Али Амер. Възможности за подбор на юноши (11 – 16 г.) с насоченост за хвърляне на копие. PDF
Емил Николов, Борис Воденичаров. Хранителни добавки в лекоатлетическите хвърляния. PDF
Михаил Бъчваров, Валентин Фильов. Достъпен, стандартизиран ергометричен тест за оценка на физическата кондиция. PDF
Огнян Къчев. Изследване динамиката на развитие на двигателните качества издръжливост и взривна сила на военнослужещи от военноморските сили. PDF

НАУЧНО-МЕТОДИЧНИ СТАТИИ

Огнян Миладинов. Прогнозиране на спортните резултати в тройния скок за мъже. PDF
Стефан Стойков, Стела Енева. Изследване изменението на скоростно-силовите възможности на долните крайници при жени – скачачки във възрастов аспект. PDF
Станка Миланова, Валентина Гигова. Сравнителен анализ на факторната структура на физическата дееспособност при квалифицирани хвърлячи (диск и копие). PDF
Стефан Стойков, Феим Джошан. Изследване изменението на началната скорост на излитане на уреда при квалифицирани копиехвърлячки. PDF
Иван Славчев. Кинезиологичен анализ на дисциплината мятане на чук в леката атлетика. PDF
Стойко Цонев. Социален портрет на треньора по лека атлетика. PDF
Валентин Фильов. Влиянието на дозирано скоково натоварване върху двигателните качества на ученици от средния курс на СОУ. PDF