title2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЛЕКА АТЛЕТИКА И НАУКА" - 2005 г.

Константин Жалов. Периодизация, планиране и контролиране на спортната тренировка на примера на скоковете в леката атлетика. PDF
Огнян Миладинов. Електронна технология за самообучение и самоконтрол на знанията за лекоатлетическите скокове. PDF
Михаил Бъчваров, Апостол Славчев, Бисер Цолов, Йордан Иванов. Един актуален проблем, имащ национално значение в подготовката на спортните кадри и мястото на леката атлетика в него. PDF
Иван Тончев, Илона Михайлович. Междуфакултетно сътрудничество в осъществяването на научно знание в леката атлетика. PDF
Антоанета Момчилова, Петя Пенева. Иновационни технологии в обучението по лека атлетика в началното училище. PDF
Илона Михайлович, Иван Тончев. Диференциран подход за осъществяване на програмното съдържание по лека атлетика. PDF
Теодорос Теодору, Апостол Славчев. Анализ на дела на средствата за специална силова подготовка при различни подходи за тренировка в гладкото бягане на 400 m. PDF
Стефан Стойков, Емил Николов, Борис Воденичаров. Изследване на измененията във физическите възможности на висококвалифициран чукохвърляч. PDF
Екатерина Машова, Божидар Шишков, Александър Цветков. Изследване на скоростно-силовата издръжливост при лекоатлети – сприньори. PDF
Апостол Славчев, Пламен Нягин, Мирослав Шишков. Изследване реакцията на старта при спринтовите дисциплини. PDF
Огнян Миладинов, Добри Добрев. Изследване на ефекта от прилагането на атлетически упражнения в плиометричен режим за развиване на взривната сила при гимнастици. PDF
Стефан Стойков, Огнян Миладинов, Стела Енева, Георги Стойков. Анализ На изменението на Скоростно-силовите възможности на долните крайници при мъже – скачачи във възрастов аспект. PDF
Борис Воденичаров, Емил Николов, Стефан Стойков. Използването на хранителната добавка КРЕАТИН от висококвалифицирани атлети. PDF

НАУЧНО-МЕТОДИЧНИ СТАТИИ

Емилия Павлова, Петър Бонов. Ново виждане в анализа на лактатната крива при тест с повишаваща се скорост на бягане. PDF
Апостол Славчев, Пламен Нягин, Стелиос Теодору. Тактиката на мъжете при гладкото бягане на 400 метра в зала. PDF
Апостол Славчев, Паскал Паскалев. Изследване на възможностите в бягането на 800 метра на кандидат-студентите за УФ при НСА. PDF