title2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЛЕКА АТЛЕТИКА И НАУКА" - 2006 г.

Стефан Стойков, Теодорос Когас, Андонис Пападимитриу, Георгиус Менелау. Силовите възможности на копиехвърляча. PDF
Борис Воденичаров, Емил Николов, Огнян Миладинов. Реализация на скоростно-силовия потенциал в тласкането на гюле. PDF
Светослав Андонов. Клетъчни механизми на умората в спринтовите дисциплини. PDF
Пламен Нягин. Апостол Славчев. Взаимовръзка на постиженията на елитни състезатели на 400 метра в зала с постиженията на открито. PDF
Мирослав Шишков, Екатерина Машова, Божидар Шишков, Александър Цветков. Изследване влиянието на дължините на пробяганите разстояния от 50 до 150 метра върху разликите между електронно и ръчно измерване. PDF
Стефан Стойков, Соня Илиева, Любен Кръстев. Моделиране на физическите възможности на подрастващи 13 – 14 годишни копиехвърлячи (из опита на Люксенбург). PDF

НАУЧНО-МЕТОДИЧНИ СТАТИИ

Огнян Миладинов. Индивидуален подход в усъвършенстване на техниката на троен скок за жени. PDF
Апостол Славчев, Милослав Шишков. Изследване на динамико-времеви характеристики при стартирането в спринтовите дисциплини. PDF