title2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЛЕКА АТЛЕТИКА И НАУКА" - 2008 г.

Огнян Миладинов. Организация на заниманията със студенти – специалисти по лека атлетика при усвояване на материала по планиране на подготовката. PDF
Мирослав Шишков. Възможности за и зползване на ЕКГ ХОЛТЕР в тренировката на спринньори. PDF
Тони Велков, Станка Миланова. Изследване на антропоморфологичните показатели на дискохвърлячи с постижения над 70 m във възрастов аспект. PDF
Александър Симеонов, Зоран Радич. Установяване на латентната структура на морфологичните характеристики и двигателните способности и техните взаимовръзки с представянето в тласкането на гюле. PDF
Румяна Карапетрова. Силовата подготовка на копифвърлячката в годишния макроцикъл. PDF
Борис Воденичаров, Емил Николов. Опит за оптимизиране на на специалната скоростно-силова подготовка на юноши - чукохвърлячи. PDF
Николай Вътков, Коста Костов. Изследване на някои показатели за аеробна издръжливост при студенти, занимаващи се с фитнес. PDF
Пламен Нягин, Апостол Славчев . Изследване на беговите анаеробни способности на 16 – 17 годишни подрастващи футболисти. PDF
Красимир Гутев. Сравнителен анализ на постигнатите резултати в дисциплината 60 м препятствия – жени от ДИП в зала 2008 г. PDF
Ивета Бонова, Ренос Теодориу. Проучване на възможностите за определяне динамиката на изменение на физическата работоспособност по време на занимания с равномерно бягане при 14 - 18 годишни ученици. PDF
Стефка Костадинова, Константин Жалов. Изследване върху тактиката по време на състезания в дисциплината скок височина мъже и жени при участие на Олимпийски игри. PDF
Зоран Радич, Александър Симеонов. Установяване на латентната структура на морфологичните характеристики и двигателните качества и техните взаимовръзки с представянето в скока на дължина. PDF
Огнян Миладинов, Христо Гергански. Изследване различията в подготовката на състезател на скок дължина с ампутиран крак в областта на бедрото при отскок от здрав крак и отскок от протеза. PDF
Апостол Славчев, Марин Атанасов. Изследване разпределението на усилията при националния рекорд на 400 m препятствено бягане – жени (54,55 сек на Ваня Стамболова от 11 юни 2006 г. PDF
Николай Вътков. Изследване състоянието и динамиката на промените в сърдечно-съдовата система на студенти при упражнения за силова издръжливост. PDF
Костас Милонас, Феим Джошан, Румяна Карапетрова, Георти Стойков. Изследване изменението на физическите качества при елитни лекоатлети във възрастов аспект. PDF

НАУЧНО-МЕТОДИЧНИ СТАТИИ

Огнян Миладинов. Изследване динамиката на средствата за подготовка в годишния цикъл от подготовка при тройния скок за жени. PDF
Айсел Кюсеоглу, Феим Джошан. Изследване на физическото развитие и физическата дееспособност на незанимаващи се със спорт 9-11 гадишни момчета от държавните училища в Република Турция - основа за начален подбор за занимания с лека атлетика. PDF
Огнян Миладинов, Феим Джошан. Изследване състоянието на спортните резултати в хоризонталните лекоатлетически скокове в световен мащаб. PDF
Веселин Пехливанов, Станка Миланова. Сравнителен анализ на резултатите по групи дисциплини в десетобоя за периода 1997-2007 година. PDF